• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Executive Council

  Diweddarwyd diwethaf 02/08/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Caroline Turner
  Prif Weithredwr Cynorthwyol

  Cyngor Sir Ynys Môn
  Cyngor Sir Ynys Môn
  County Offices
  Llangefni
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 751919
  Damien McCann
  Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Department of Social Services
  Anvil Court
  Church Street
  ABERTILLERY
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 355383
  Susan Cooper
  Is-Lywydd
  Cyfarwyddwr Corfforaethol - Lles
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Civic Offices,
  Angel Street,
  Bridgend
  CF31 4WB
  Ffôn: 01656 642251
  Dave Street
  Lywydd Y Gorfennol
  Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Penallta House
  Tredomen Park
  Ystrad Mynach
  Hengoed
  CAERPHILLY
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864560
  Claire Marchant
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Caerdydd
  Cyngor Caerdydd
  County Hall
  Atlantic Wharf
  Cardiff
  CF10 4UW
  Ffôn: 029 20 873803
  Jake Morgan
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

  Cyngor Sir Gar
  Cyngor Sir Gar
  Department for Communities
  County Hall
  CARMARTHEN
  SA31 1JP
  Ffôn: 01267 224697
  Carys James
  Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol
  Swyddog Corfforaethol Arweiniol- Oedolion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Minaeron
  Vicarage Hill
  Aberaeron
  SA46 0DY
  Ffôn: 01545 572616
  Jenny Williams
  Llwydd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Government Buildings
  Dinerth Road
  RHOS ON SEA
  LL28 4UL
  Ffôn: 01492 575680
  Nicola Stubbins
  Is- Lywydd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Dinbych
  Cyngor Sir Dinbych
  County Hall
  Wynnstay Road
  RUTHIN
  LL15 1YN
  Ffôn: 01824 706149
  Neil Ayling
  Ysgrifennydd Anrhydeddus
  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir y Fflint
  Cyngor Sir y Fflint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 702507
  Morwena Edwards
  Pennaeth yr Uned Ddarparwyr a Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Council Offices
  Shirehall Street
  CAERNARVON
  LL55 1SH
  Ffôn: 01286 679468
  Lisa Curtis-Jones
  Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydful
  Civic Centre
  Castle Street
  MERTHYR TYDFIL
  CF47 8AN
  Ffôn: 01685 724693
  Julie Boothroyd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Sir Mynwy
  Cyngor Sir Mynwy
  Innovation House
  Wales 1
  MAGOR
  NP26 3DG
  Ffôn: 01633 644644
  Andrew Jarrett
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd A Thai

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Social Services
  Health & Housing
  Top Floor
  Neath Civic Centre
  Neath
  SA11 3QZ
  Ffôn: 01639 763279
  James Harris
  Cyfarwyddwr Strategol ar gyfer Pobl

  Dinas a Sir Casnewydd
  Dinas a Sir Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 210133
  Jonathan Griffiths
  Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Benfro
  Cyngor Sir Benfro
  County Hall
  HAVERFORDWEST
  SA61 1TP
  Ffôn: 01437 775831
  Alison Bulman
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  County Hall
  Llandrindod Wells
  Powys

  LD1 5LG
  Ffôn: 01597 826906
  Giovanni Isingrini
  Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol Cwm Taf
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  The Pavilions
  Cambrian Park
  Clydach Vale
  TONYPANDY
  CF40 2XX
  Ffôn: 01443 424141
  David Howes
  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Civic Centre
  Oystermouth Road
  Swansea

  SA1 3SN
  Ffôn: 01792 636243
  Keith Rutherford
  Prif Swyddog Dros Dro

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Social Care & Housing
  Civic Centre
  PONTYPOOL
  NP4 6YB
  Ffôn: 01495 762200
  Lance Carver
  Cynrychiolydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a'r Fro
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  Social Services
  The Dock Offices
  Subway Road
  BARRY
  CF63 4RT
  Ffôn: 01446 704678
  Charlotte Walton
  Cyfarwyddwr statudol interim y gwasanaethau cymdeithasol

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  The Guildhall
  Wrexham
  Clwyd
  LL11 1AY
  Ffôn: 01978 298010
  Sally Jenkins
  Cynrychiolydd AWHOCS
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Alwyn Jones
  Cynrychiolydd AWASH
  Swyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolion
  Cyngor Ynys Mon
  Cyngor Ynys Mon
  Housing and Social Services Department
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057