• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Bwrdd Llywodraethu

  Mae’r Bwrdd Llywodraethu am ADSS Cymru yn gyfrifol am gweithrediaeth yr Gymdeithas. Mae’r Bwrdd Llywodraethu yn cynnwys swyddogion etholedig o’r Cyngor Gweithredol.

  Diweddarwyd diwethaf 06/07/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Jenny Williams
  Llwydd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Government Buildings
  Dinerth Road
  RHOS ON SEA
  LL28 4UL
  Ffôn: 01492 575680
  Dave Street
  Lywydd Y Gorfennol
  Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Penallta House
  Tredomen Park
  Ystrad Mynach
  Hengoed
  CAERPHILLY
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864560
  Susan Cooper
  Is-Lywydd
  Cyfarwyddwr Corfforaethol - Lles
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Civic Offices,
  Angel Street,
  Bridgend
  CF31 4WB
  Ffôn: 01656 642251
  Nicola Stubbins
  Is- Lywydd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Dinbych
  Cyngor Sir Dinbych
  County Hall
  Wynnstay Road
  RUTHIN
  LL15 1YN
  Ffôn: 01824 706149
  Neil Ayling
  Ysgrifennydd Anrhydeddus
  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir y Fflint
  Cyngor Sir y Fflint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 702507
  Tony Young
  Trysorydd Mygedol

  Ffôn:
  Giovanni Isingrini
  Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol Cwm Taf
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  The Pavilions
  Cambrian Park
  Clydach Vale
  TONYPANDY
  CF40 2XX
  Ffôn: 01443 424141
  David Howes
  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Civic Centre
  Oystermouth Road
  Swansea

  SA1 3SN
  Ffôn: 01792 636243
  Jonathan Griffiths
  Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Benfro
  Cyngor Sir Benfro
  County Hall
  HAVERFORDWEST
  SA61 1TP
  Ffôn: 01437 775831
  Lance Carver
  Cynrychiolydd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a'r Fro
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  Social Services
  The Dock Offices
  Subway Road
  BARRY
  CF63 4RT
  Ffôn: 01446 704678
  Alison Bulman
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  County Hall
  Llandrindod Wells
  Powys

  LD1 5LG
  Ffôn: 01597 826906
  Sally Jenkins
  Cynrychiolydd AWHOCS
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Alwyn Jones
  Cynrychiolydd AWASH
  Swyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolion
  Cyngor Ynys Mon
  Cyngor Ynys Mon
  Housing and Social Services Department
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057