• 2015
 • 2017
 • 2017
 • 2016
 • Bwrdd Llywodraethu

  Mae’r Bwrdd Llywodraethu am ADSS Cymru yn gyfrifol am gweithrediaeth yr Gymdeithas. Mae’r Bwrdd Llywodraethu yn cynnwys swyddogion etholedig o’r Cyngor Gweithredol.

  Diweddarwyd diwethaf 14/11/17
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Dave Street
  Lywydd
  Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Cyngor Borough Sirol Caerffili
  Penallta House
  Tredomen Park
  Ystrad Mynach
  Hengoed
  CAERPHILLY
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864560
  Neil Ayling
  Llywydd ac Ysgrifennydd Anrhydeddus yn y gorffennol
  Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir y Fflint
  Cyngor Sir y Fflint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 702507
  Jenny Williams
  Is-Llwydd
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Government Buildings
  Dinerth Road
  RHOS ON SEA
  LL28 4UL
  Ffôn: 01492 575687
  Susan Cooper
  Is-lywydd
  Cyfarwyddwr Corfforaethol - Lles
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Sunnyside
  BRIDGEND
  CF31 4AR
  Ffôn: 01656 642251
  Tony Young
  Trysorydd Mygedol
  Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Caerdydd
  Cyngor Caerdydd
  County Hall
  Atlantic Wharf
  CARDIFF
  CF10 4UW
  Ffôn: 02920 873803
  Giovanni Isingrini
  Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol Cwm Taf
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  The Pavilions
  Cambrian Park
  Clydach Vale
  TONYPANDY
  CF40 2XX
  Ffôn: 01443 424141
  Morwena Edwards
  Pennaeth yr Uned Ddarparwyr a Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Council Offices
  Shirehall Street
  CAERNARVON
  LL55 1SH
  Ffôn: 01286 679468
  Susan Darnbrook
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Neuadd Cyngor Ceredigion
  Penmorfa
  ABERAERON
  SA46 0PA
  Ffôn: 01545 570881
  Phil Evans
  Cyfarwyddwr dros dro Gwasanaethau Cymdeithasol

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  County Hall
  Spa Road East
  Llandrindod Wells
  Powys
  LD1 5LG
  Ffôn: 01597 826578
  Sally Jenkins
  Cynrychiolydd AWHOCS
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Alwyn Jones
  Cynrychiolydd AWASH
  Swyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolion
  Cyngor Ynys Mon
  Cyngor Ynys Mon
  Housing and Social Services Department
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057