• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • AWHOCS

  Pennaethiaid Cymru Gyfan o Gwasanaethau Plant

  Diweddarwyd diwethaf 23/02/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Sally Jenkins
  Cynrychiolydd AWHOCS
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Fon Roberts
  Pennaeth Gwasanaeth i Plant a Theuluoedd

  Cyngor Sir Ynys Môn
  Cyngor Sir Ynys Môn
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057
  Tanya Evans
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Anvil Court
  Church Street
  ABERTILLERY
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 356067
  Laura Kinsey
  Pennaeth Diogelu ac Asesu

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr
  Sunnyside
  BRIDGEND
  CF31 4AR
  Ffôn: 01656 642314
  Gareth Jenkins
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Ty Penallta
  Tredomen Park,
  Ystrad Mynach
  HENGOED
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864520
  Irfan Alam
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant

  Cyngor Caerdydd
  Cyngor Caerdydd
  County Hall
  Atlantic Wharf
  CARDIFF
  CF10 4UW
  Ffôn: 02920 873803
  Stefan Smith
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Sir Gar
  Cyngor Sir Gar
  Parc Dewi Sant
  Jobs Well Road
  CARMARTHEN
  SA31 3HB
  Ffôn: 01267 234567
  Elfed Hopkins
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Teuluoedd a Plant

  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Min Aeron
  Rhiw Goch
  ABERAERON
  SA46 0DY
  Ffôn: 01545 572630
  Kate Devonport
  Pennaeth Gwasanethau Plant, Teuluoedd a Diogelu

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  The Lodge
  Civic Centre Annexe
  COLWYN BAY
  LL29 8AR
  Ffôn: 01492 574000
  Karen Evans
  Pennaeth Gwasnaethau Addysg a Phlant

  Cyngor Sir Ddinbych
  Cyngor Sir Ddinbych
  Ty Nant
  Nant Hall Road
  PRESTAYN
  LL19 9LG
  Ffôn: 01824 708064
  Craig Macleod
  Uwch Rheolwr: Phlant a Gweithlu

  Cyngor Sir Y Flint
  Cyngor Sir Y Flint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 701313
  Marian Hughes
  Pennaeth Plant a Chymorth i Deuluoedd

  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Stryd y Jel
  CAERNARVON
  LL55 1SH
  Ffôn: 01286 672255
  Annabel Lloyd
  Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Civic Centre
  Castle Street
  MERTHYR TYDFIL
  CF47 8AN
  Ffôn: 01685 724693
  Jane Rodgers
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Sir Fynwy
  Cyngor Sir Fynwy
  PO Box 106
  Caldicot
  NP24 9AN
  Ffôn: 01633 644054
  Keri Warren
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Social Services, Health & Housing
  Neath Civic Centre
  Neath
  SA11 3QZ
  Ffôn: 01639 763327
  Anthony Maynard
  Pennaeth Gwasanaethu Plant

  Cyngor Sir Benfro
  Cyngor Sir Benfro
  County Hall
  HAVERFORDWEST
  SA61 1TP
  Ffôn: 01437 775831
  David Johnston
  Pennaeth Gwasanaethu Plant

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  Powys County Hall
  Llandrindod Wells
  LD1 5LG
  Ffôn: 0845 602 7030
  Ann Batley
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Ty Pennat
  Floor 9, Unit 3
  Catherine Street
  PONTYPRIDD
  CF37 2TB
  Ffôn: 01443 495118
  Julie Thomas
  Pennaeth Gwasanaeth Plant a Theuluoedd

  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Oldway Centre
  36 Orchard Street
  SWANSEA
  SA1 5LD
  Ffôn: 01792 636000
  Jason O'Brien
  Pennaeth Gwasanaethau I Blant a Theuluoedd

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Social Services Department
  County Hall
  CWMBRAN
  NP44 2WN
  Ffôn: 01495 742823
  Rachel Evans
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifainc

  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  The Dock Offices
  Subway Road
  BARRY
  CF63 4RT
  Ffôn: 01446 700111
  Audrey Somerton-Edwards

  Cyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam
  Cyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam
  16 Lord Street
  Wrexham
  Ffôn: 01978 292000
  Suzanne Griffiths
  Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
  City of Cardiff Council
  Room 327 County Hall
  Cardiff
  CF10 4UW
  Ffôn: 02920 873924