• 2015
 • 2017
 • 2017
 • 2016
 • AWHOCS

  Pennaethiaid Cymru Gyfan o Gwasanaethau Plant

  Diweddarwyd diwethaf 06/02/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Sally Jenkins
  Cynrychiolydd AWHOCS
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Social Services
  Civic Centre
  NEWPORT
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Fon Roberts
  Pennaeth Gwasanaeth i Plant a Theuluoedd

  Cyngor Sir Ynys Môn
  Cyngor Sir Ynys Môn
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057
  Tanya Evans
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Anvil Court
  Church Street
  ABERTILLERY
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 356067
  Laura Kinsey
  Pennaeth Diogelu ac Asesu

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr
  Sunnyside
  BRIDGEND
  CF31 4AR
  Ffôn: 01656 642314
  Gareth Jenkins
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Ty Penallta
  Tredomen Park,
  Ystrad Mynach
  HENGOED
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864520
  Irfan Alam
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant

  Cyngor Caerdydd
  Cyngor Caerdydd
  County Hall
  Atlantic Wharf
  CARDIFF
  CF10 4UW
  Ffôn: 02920 873803
  Stefan Smith
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Sir Gar
  Cyngor Sir Gar
  Parc Dewi Sant
  Jobs Well Road
  CARMARTHEN
  SA31 3HB
  Ffôn: 01267 234567
  Elfed Hopkins
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Teuluoedd a Plant

  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Min Aeron
  Rhiw Goch
  ABERAERON
  SA46 0DY
  Ffôn: 01545 572630
  Kate Devonport
  Pennaeth Gwasanethau Plant, Teuluoedd a Diogelu

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  The Lodge
  Civic Centre Annexe
  COLWYN BAY
  LL29 8AR
  Ffôn: 01492 574000
  Karen Evans
  Pennaeth Gwasnaethau Addysg a Phlant

  Cyngor Sir Ddinbych
  Cyngor Sir Ddinbych
  Ty Nant
  Nant Hall Road
  PRESTAYN
  LL19 9LG
  Ffôn: 01824 708064
  Craig Macleod
  Uwch Rheolwr: Phlant a Gweithlu

  Cyngor Sir Y Flint
  Cyngor Sir Y Flint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 701313
  Marian Hughes
  Pennaeth Plant a Chymorth i Deuluoedd

  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Stryd y Jel
  CAERNARVON
  LL55 1SH
  Ffôn: 01286 672255
  Annabel Lloyd
  Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Civic Centre
  Castle Street
  MERTHYR TYDFIL
  CF47 8AN
  Ffôn: 01685 724693
  Jane Rodgers
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Sir Fynwy
  Cyngor Sir Fynwy
  PO Box 106
  Caldicot
  NP24 9AN
  Ffôn: 01633 644054
  Andrew Jarrett
  Pennaeth Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot
  Social Services
  Health and Housing
  Civic Centre
  PORT TALBOT
  SA13 1PJ
  Ffôn: 01639 763333
  Anthony Maynard
  Pennaeth Gwasanaethu Plant

  Cyngor Sir Benfro
  Cyngor Sir Benfro
  County Hall
  HAVERFORDWEST
  SA61 1TP
  Ffôn: 01437 775831
  David Johnston
  Pennaeth Gwasanaethu Plant

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  Powys County Hall
  Llandrindod Wells
  LD1 5LG
  Ffôn: 0845 602 7030
  Ann Batley
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Ty Pennat
  Floor 9, Unit 3
  Catherine Street
  PONTYPRIDD
  CF37 2TB
  Ffôn: 01443 495118
  Julie Thomas
  Pennaeth Gwasanaeth Plant a Theuluoedd

  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Oldway Centre
  36 Orchard Street
  SWANSEA
  SA1 5LD
  Ffôn: 01792 636000
  Jason O'Brien
  Pennaeth Gwasanaethau I Blant a Theuluoedd

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Social Services Department
  County Hall
  CWMBRAN
  NP44 2WN
  Ffôn: 01495 742823
  Rachel Evans
  Pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifainc

  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  The Dock Offices
  Subway Road
  BARRY
  CF63 4RT
  Ffôn: 01446 700111
  Audrey Somerton-Edwards

  Cyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam
  Cyngor Bwrdeistred Sirol Wrecsam
  16 Lord Street
  Wrexham
  Ffôn: 01978 292000
  Suzanne Griffiths
  Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
  Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol
  City of Cardiff Council
  Room 327 County Hall
  Cardiff
  CF10 4UW
  Ffôn: 02920 873924