• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • AWHOBS

  Penaethiaid Cymru Gyfan o Wasanaethau Busnes

  Diweddarwyd diwethaf 17/05/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Angela Thomas
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  Social Services
  Health & Housing
  Civic Centre
  NEATH
  SA11 3QZ
  Ffôn: 01639 763279
  Dafydd Bulman
  Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes

  Ynys Mon County Council
  Ynys Mon County Council
  Ynys Mon County Council, County Offices, Llangefni LL77 7TW
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 752013
  Andrea Prosser

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Anvil Court
  Church Street
  Abertillery
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 355262
  Andrew Day
  Rheolwr Cyllid

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Anvil Court
  Church Street
  ABERTILLERY
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 355116
  Judith Brooks
  Rheolwr Polisi a Datblygu Busnes

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
  Sunnyside
  BRIDGEND
  CF31 4AR
  Ffôn: 01656 642449
  Mike Jones
  Rheolwr Gwasanaethau Cyllid Dros Dro

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Penailta House
  Tredomen park
  Ystrad Mynach
  HENGOED
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443864618
  Robin Staines
  Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd

  Cyngor Sir Gar
  Cyngor Sir Gar
  3 Spilman Street
  CARMARTHEN
  SA31 1LE
  Ffôn: 01267 228768
  Tony Ward
  Prif Cymorth Busnes Rheolwr

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Dinbych
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Dinbych
  Ty Nant
  PRESTATYN
  LL19 9LG
  Ffôn: 01824 706000
  Jane Davies
  Uwch Rheolwr Diogelu a Chomisiynu

  Cyngor Sir Y Fflint
  Cyngor Sir Y Fflint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6NN
  Ffôn: 01352 702503
  Meilys Heulfryn Smith
  Uwch Rheolwr Busnes

  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Council Offices
  CAERNARVON
  LL55 1SH
  Ffôn: 01286 672255
  Sian Nowell
  Cyfarwyddwr Comisiynu Gwasanaethau Busnes a Thai

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taff
  Ty Elai
  Dinas Isas East Industrial Estate
  Williamstown
  TONYPANDY
  CF40 1NY
  Ffôn: 01443 424000
  Eunice Jones
  Reolwr Grwp ar gyfer Comisiynu Cymorth Busnes

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Civic Centre
  Fairfield House
  St James Field
  PONTYPOOL
  NP4 6JT
  Ffôn: 01495 762200
  Amanda Phillips
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion

  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  Social Services
  The Dock Offices
  Subway Road
  BARRY
  CF63 4RT
  Ffôn: 01446 704864