• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • AWASH

  Penaethiaid Cymru Gyfan o Wasanaethau Oedolion

  Diweddarwyd diwethaf 26/10/18
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Alwyn Jones
  Cynrychiolydd AWASH
  Swyddog arweiniol ar gyfer gwasanaethau oedolion
  Cyngor Ynys Mon
  Cyngor Ynys Mon
  Housing and Social Services Department
  Council Offices
  LLANGEFNI
  LL77 7TW
  Ffôn: 01248 750057
  Alyson Hoskins
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
  Anvil Court
  Church Street
  Abertillery
  NP13 1DB
  Ffôn: 01495 350555
  Jackie Davies
  Pennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar Ogwr
  Civic Offices
  Angel Street
  BRIDGEND
  CF31 4WB
  Ffôn: 01656 642121
  Jo Williams
  Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly
  Ty Penallta, Tredomen Park
  Ystrad Mynach
  HENGOED
  CF82 7PG
  Ffôn: 01443 864611
  Neil Edwards
  Pennaeth Interim Gwasanaethau Integredig

  Cyngor Sir Caerfyrddin
  Cyngor Sir Caerfyrddin
  Department for Communities
  County Hall
  CARMARTHEN

  SA31 1JP
  Ffôn: 01267 224697
  Avril Bracey
  Pennaeth Gofal Cynradd, Cymunedol a Cymdeithasol

  Cyngor Sir Caerfyrddin
  Cyngor Sir Caerfyrddin
  3 Spilman Street
  Carmarthenshire
  SA31 1LE
  Ffôn: 01267 228849
  Donna Pritchard
  Rheolwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl, Diogelu Oedolion, MCA a Chamddefnyddio Sylweddau

  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Neuadd Cyngor Ceredigion Penmorfa
  Aberaeron
  Ceredigion

  SA46 0PA
  Ffôn: 01545 570881
  Claire Lister
  Pennaeth Gwasanaeth Integredig I Oedolion a Gwasanaeth Chymunedol

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Government Buildings
  Dinerth Road
  RHOS ON SEA
  LL28 4UL
  Ffôn: 01492 574000
  Phil Gilroy
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Busnes

  Cyngor Sir Dinbych
  Cyngor Sir Dinbych
  Ty Nant
  Nant Hail Road
  PRESTATYN
  LL19 9LG
  Ffôn: 01824 706000
  Susie Lunt
  Uwch Reolwr, Gwasanaethau Integredig, Oedolion Arweiniol

  Cyngor Sir Flint
  Cyngor Sir Flint
  County Hall
  MOLD
  CH7 6GD
  Ffôn: 01352 701407
  Aled Davies
  Pennaeth Oedolion, Iechyd a Lles

  Cyngor Gwynedd
  Cyngor Gwynedd
  Council Office
  12 Stryd Y Plas
  CAERNARVON
  LL55 1RR
  Ffôn: 01286 672255
  Mark Anderton
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Civic Centre
  Castle Street
  MERTHYR TYDFIL
  CF47 8AN
  Ffôn: 01685 724693
  Eve Parkinson
  Gwasanaethau Pennaeth Oedolion

  Cyngor Sir Fynwy
  Cyngor Sir Fynwy
  Rhadyr
  Usk
  Monmouthshire
  NP15 1GA
  Ffôn:
  Angela Thomas
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  Social Services
  Health & Housing
  Civic Centre
  NEATH
  SA11 3QZ
  Ffôn: 01639 763279
  Chris Humphrey
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Cyngor a Dinas Casnewydd
  Civic Centre
  Godfrey Road
  Newport
  NP20 4UR
  Ffôn: 01633 656656
  Chris Harrison
  Pennaeth Strategol Comisiynu Gofal Oedolion ar y Cyd

  Cyngor Sir Benfro
  Cyngor Sir Benfro
  County Hall
  HAVERFORDWEST
  SA61 1TP
  Ffôn: 01437 776471
  Louise Barry
  Pennaeth Gweithrediadau i Oedolion

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  County Hall
  Spa Road East
  Llandrindod Wells
  Powys
  LD1 5LG
  Ffôn: 01597 826578
  Dylan Owen
  Pennaeth Trawsnewid Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Sir Powys
  Cyngor Sir Powys
  County Hall,
  Spa Road East,
  Llandrindod Wells,
  Powys,
  LD1 5LG
  Ffôn: 01597 826578
  Neil Elliott
  Cyfarwyddwr Gwasanaeth , Gwasanaethau Oedolion

  Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdesitref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Ty Elai
  Dinas Isas East Industrial Estate
  Williamstown
  TONYPANDY
  CF40 1NY
  Ffôn: 01443 424000
  Alex Williams
  Pennaeth Gwasanaethau Oedolion

  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Room 3.1.3,
  Civic Centre,
  Oystermouth Road,
  Swansea

  SA1 3SN
  Ffôn: 01792 636249
  Gill Pratlett
  Pennaeth Integreiddio a Gwella Gwasanaeth

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Social Services Department
  County Hall
  CWMBRAN
  NP44 2WN
  Ffôn: 01495 762200
  Suzanne Clifton
  Pennaeth gwasanaethau oedolion / rheolwr ardal

  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  Civic Offices
  Holton Road
  Barry
  CF63 4RU
  Ffôn: 01446 704679
  Charlotte Walton
  Cyfarwyddwr statudol interim y gwasanaethau cymdeithasol

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  The Guildhall
  Wrexham
  Clwyd
  LL11 1AY
  Ffôn: 01978 298010