Ymateb gan ADSS Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

January 2018

Bydd y cyd-dystiolaeth hon i’w gyflwyno ar 18 Ionawr 2018 gan ADSS Cymru, WLGA a’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i’r Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Am ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad hwn, ewch i dudalen gwe Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gallwch lawrlwytho’r dystiolaeth o’r maes adnoddau isod (Saesneg yn unig).