Tystiolaeth ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC ar Gyllideb Ddraft 2018-19 Llywodraeth Cymru

October 2017

Mae ADSS Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod a mynd i’r afael â’r pwysau ariannu uniongyrchol y mae’r sector gofal cymdeithasol yn ei wynebu, mewn dystiolaeth ar y cyd a cyflwynwyd i’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Gyllideb Ddrafft 2018-19 Llywodraeth Cymru.