Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Dathlu Llesiant

July 2017

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi cael ei ddatblygu gan ADSS Cymru a Chydffederasiwn y GIG yng Nghymru i ddangos tystiolaeth o integreiddio gwaith a’i fanteision ar gyfer lles unigolion.

Mae’n rhoi enghreifftiau o waith bositif y cyd rhwng iechyd a gofal cymdeithasol a’r trydydd sector. Mae’n canolbwyntio ar les ac yn cyflwyno ystod o fudd-daliadau sydd wedi digwydd ers cyflwyno’r Gwasanaethau Cymdeithasol a Deddf Lles (Cymru) 2014.