Tystiolaeth ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC ar Gost Gofalu am Boblogaeth sy’n Heneiddio

April 2018

Cyflwynwyd y tystiolaeth hyn i Pwyllgor Cyllid Senedd Cenedlaethol Cymru ynglyn a Cost Gofalu am Boblogaeth sy’n Heneiddio, gan ADSS Cymru a CLlLC yn Ebrill 2018.