Adroddiadau Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol – Templed ac Arweiniad

October 2017

O dan ofynion y Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae angen i adroddiadau blynyddol ddangos sut mae awdurdodau lleol wedi hyrwyddo llesiant a rhoi cyfrif am gyflwyno safonau llesiant. Mae’r templed a’r arweiniad cyfatebol yma am baratoi adroddiadau blynyddol wedi eu cynhyrchu o dan y gofynion hyn.