• 2015
 • 2018
 • 2017
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • Gweithlu

  Arweinydd Polisi: Gwen Carrington (Ynys Môn)

  Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gofyn am symud sylweddol mewn arferion, gan roi i bobl lais gwirioneddol a symud i ffwrdd o ‘Beth fedrwn ei wneud i chi?’ gan ofyn ‘Fedrwch chi fy helpu i ddeall beth fyddai’n gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd?’ Bydd fframwaith cymhwyster o hyd ar gyfer gwasanaethau awdurdod lleol. Fodd bynnag, mae’r gofyniad bod ‘gwybodaeth, cyngor a chymorth’ yn dod cyn asesiad ffurfiol yn golygu na fydd meini prawf cymhwyster bellach yn cael eu defnyddio’n syml i ddweud ‘na’ wrth bobl, ond yn hytrach fel modd o gael gwybod beth fyddai’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae hyn yn atseinio gyda gofal iechyd darbodus a’r model datblygiadol o ofal cymdeithasol darbodus.

  Blaenoriaethau:

  • Sicrhau atebolrwydd am wasanaethau sy’n cyflenwi’r canlyniadau gorau i ddefnyddio a gofalwyr
  • Cyflenwi canlyniadau sy’n cynnal a gwella llesiant, helpu gwella a chefnogi annibyniaeth
  • Hyrwyddo integreiddio’r gweithlu
  • Cynyddu hyblygrwydd gweithlu
  • Sicrhau gweithlu arweiniol cymwys
  • Gweithredu arferion seiliedig ar dystiolaeth
  • Cydnabod yr angen i rannu data da a darparu gwybodaeth gywir amserol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr
  Diweddarwyd diwethaf 16/11/15
  Swyddog etholedig
  Manylion Cyswllt
  Alison Atkinson
  Rheolwr Busnes Rhanbarthol – Gweithly

  Cyngor Sir Dinbych
  Cyngor Sir Dinbych
  Ffôn: 01824 706154
  Gwen Carrington

  Ffôn: 01443 742641
  Gabe Conlon

  Ffôn: 01443 742641
  Val Connors
  Cyswllt

  Practice Solutions Ltd
  Practice Solutions Ltd
  Ffôn: 01443 742641
  Susan Cooper
  Is-Lywydd
  Cyfarwyddwr Corfforaethol - Lles
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Bont ar Ogwr
  Civic Offices,
  Angel Street,
  Bridgend
  CF31 4WB
  Ffôn: 01656 642251
  Sian Crinion-Jones
  Rheolwr datblygu'r gweithlu

  Cyngor Bro Morgannwg
  Cyngor Bro Morgannwg
  Ffôn: 01446 704715

  Ffôn:
  Jane Haile
  Rheolwr Hyfforddiant Gweithlu

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerphilly
  Ffôn: 01495 232820
  Giovanni Isingrini
  Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol Cydweithredol Cwm Taf
  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  The Pavilions
  Cambrian Park
  Clydach Vale
  TONYPANDY
  CF40 2XX
  Ffôn: 01443 424141
  Hywel Jones
  Prif Swyddog

  Dinas a Sir Abertawe
  Dinas a Sir Abertawe
  Ffôn: 01792 543890
  Liz Majer

  Ffôn: 01443 742641
  Jonathan Morgan
  Cyswllt

  Practice Solutions Ltd
  Practice Solutions Ltd
  Ffôn: 01443 742641
  Gillian Paul
  Rheolwr Hyfforddiant Gweithlu

  Cyngor Sir Gwynedd
  Cyngor Sir Gwynedd
  Ffôn: 01286 679026
  Patricia Smith
  Rheolwr Datblygu'r Gweithlu

  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Sir Ceredigion
  Ffôn: 01545 574009
  Ellis Williams

  Ffôn: 01443 742641
  Tony Young
  Trysorydd Mygedol

  Ffôn: