Ymgynghoriadau Cyfredol

October 2015

Cod Ymarfer ar Swyddogaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol o dan Ran 8 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Llywodraeth Cymru yn gwahodd sylwadau ar y Cod Ymarfer drafft hwn. Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/10/2015 Diwedd y cyfnod ymgynghori: 04/12/2015 Cafodd y cod ymarfer drafft wedi cael