Tystiolaeth

April 2018

Tystiolaeth ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC ar Gost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio

Cyflwynwyd y tystiolaeth hyn i Pwyllgor Cyllid Senedd Cenedlaethol Cymru ynglyn a Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio, gan ADSS Cymru a CLlLC yn Ebrill
October 2017

Tystiolaeth ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC ar Gyllideb Ddraft 2018-19 Llywodraeth Cymru

Mae ADSS Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod a mynd i’r afael â’r pwysau ariannu uniongyrchol y