Tystiolaeth

October 2017

Tystiolaeth ar y cyd gan ADSS Cymru a CLlLC ar Gyllideb Ddraft 2018-19 Llywodraeth Cymru

Mae ADSS Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod a mynd i’r afael â’r pwysau ariannu uniongyrchol y