Datganiadau i’r Wasg

Nid yw’r tudalen hwn ar gael yn Gymraeg. Dyma’r fersiwn Saesneg.

October 2018

CLlLC ac ADSS Cymru yn galw am gyllid gwasanaethau ataliol yn y Gyllideb Ddrafft

Gyda Llywodraeth Cymru yn paratoi i gyhoeddi’r gyllideb ar ddydd Mawrth 2 Hydref 2018, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
September 2018

Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys

Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd o seibiant yr haf yn barod i graffu Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf, mae gweithwyr
June 2018

Gofal cymdeithasol i oedolion yn cyfrannu mwy na £2 biliwn at economi Cymru

Datganiad i'r wasg gan Gofal Cymdeithasol Cymru   Mae gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru’n cyfrannu mwy na £2 biliwn at economi Cymru ac yn
February 2018

Yn cyhoeddi ein strategaeth i ddod â mwy o gymorth i'r sector a gwella ymwybyddiaeth ynddo

Heddiw, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), llais arweinyddiaeth broffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru, wedi lansio strategaeth tair blynedd sy'n
January 2018

ADSS Cymru welcomes the Parliamentary Review of Health and Social Care in Wales

As the national leadership organisation for social services in Wales, ADSS Cymru welcomes the recent publication of the Parliamentary Review of Health and Social Care
January 2016

Ten actions required to improve health, social care and well-being in Wales

Health and social care organisations from across Wales have come together through the Welsh NHS Confederation’s 2016 Challenge Policy Forum to outline their key priorities
September 2015

Dyddiad cau newydd i bobl wneud cais i'w gofal gael ei ariannu gan GIG Cymru

Llywodraeth Cymru, Dydd Sadwrn 05 Medi 2015 Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl, sydd o'r farn y dylai eu gofal fod wedi cael ei
July 2015

In Search of Accountability - A Review of the Neglect of Older People Living In Care Homes

ADSS Cymru welcomes Margaret Flynn’s report and accepts and acknowledges the immense pain and distress caused to victims and families. We will study this report