Cyhoeddiadau

July 2018

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i rhyng-gysylltiad â Deddfwriaeth Iechyd Meddwl yng Nghymru - Cyfarwyddyd Ymarfer

Mae'r canllaw hwn wedi'i gynhyrchu ar y cyd â Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol. Wrth ystyried gofal a chymorth dan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
July 2018

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a’i rhyng-gysylltiad â’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl - Cyfarwyddyd Ymarfer

Mae'r canllaw hwn wedi'i gynhyrchu ar y cyd â Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol. Wrth ystyried Grant Cyfleusterau i’r Anabl, dyma’r Cyfarwyddyd y dylid ei
October 2017

Adroddiadau Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol - Templed ac Arweiniad

O dan ofynion y Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae angen i adroddiadau blynyddol ddangos sut mae awdurdodau lleol wedi hyrwyddo llesiant a rhoi
August 2017

Fframwaith Maethu Cenedlaethol Adroddiad (Cam Dau) 2016–2017

April 2016

Fframwaith Maethu Cenedlaethol Adroddiad (Cam Un) 2015–2016

Fframwaith Maethu Cenedlaethol Adroddiad (Cam Un) 2015–2016