Uned Busnes

Wedi ein lleoli yn Abercynon, mae tîm ein huned fusnes yn delio ag amrywiol weithgareddau gweinyddol ac ariannol. Ynghyd â rhoi cymorth uniongyrchol i’n haelodau, mae’r tîm yn sicrhau bod y busnes yn rhedeg yn llyfn a hwy yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyfryngau ac ymholiadau eraill.

 

Uned Busnes ADSS Cymru
Tŷ Antur Navigation Park
Abercynon
CF45 4SN
Ffôn: 01443 742641
Ebost: contact@adsscymru.org.uk

 

Cyfarfod tîm yr uned fusnes:

Jonathan Morgan

Rheolwr Busnes
jonathan.morgan@adsscymru.org.uk

 

Karen Williams

Cymorth Gweithredol
karen.williams@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ariannol a gweinyddol

 

Phil Tyrrell

Rheolwr Cynadleddau a Digwyddiadau
phil.tyrrell@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ar gynadleddau, digwyddiadau a noddi

 

Rachel Pitman

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Rachel.pitman@adsscymru.org.uk

 

Paul Pavia

Rheolwr Ymchwil a Pholisi
paul.pavia@adsscymru.org.uk

 

Suzann Wadcock

suzann.wadcock@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ffrwd waith gweithlu

 

Joanne Jones

joanne.jones@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ffrwd waith diogelu, cylchlythyr a chyfarfodydd AWASH

 

Sian Barclay

sian.barclay@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ffrwd waith integreiddio a chyfarfodydd AWHOCS

 

Carla Green

carla.green@adsscymru.org.uk
Ar gyfer ymholiadau ffrwd waith comisiynu a chyfarfodydd AWHOBS