Ein Partneriaid

I gyfrannu tuag at ganlyniadau cadarnhaol i ddefnyddwyr gwasanaeth a chyflawni cynaliadwyedd, rydym yn partneru gydag amrediad eang o sefydliadau a gwasanaethau o’r sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol ac annibynnol.

Rydym yn falch o gefnogi a gweithio gyda’r sefydliadau canlynol.

Llywodraeth Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Gofal Cymdeithasol Cymru

Arolygiaeth Gofal Cymru

Fforwm Gofal Cymru

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yng Nghymru (CCAC)

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comsiynydd Plant Cymru

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Uned Data Llywodraeth Leol

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain (BASW)

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion (ADASS)

Gwaith Cymdeithasol yr Alban

Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon

Cydffederasiwn GIG Cymru