Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Rôl ADSS Cymru, fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Busnes, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed, eu teuluoedd a chymunedau, ar amrediad o faterion cenedlaethol a rhanbarthol cysylltiedig â pholisïau, arferion ac adnoddau gofal cymdeithasol.

DATGANIAD I'R WASG
CLlLC ac ADSS Cymru yn galw am gyllid gwasanaethau ataliol yn y Gyllideb Ddrafft
Darllen mwy
DATGANIAD I'R WASG
Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys
Darllen mwy

Digwyddiadau
Cynhadledd dau ddiwrnod AWHOCS 18-19 Hydref 2018
18th October 2018 / Gwesty Metropole, Llandrindod
Newyddion
Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys
Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd o seibiant yr haf yn barod i graffu Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf, mae gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol mewn llywodraeth…