Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

ADSS Cymru yw cymdeithas cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Ein prif bwrpas yw hyrwyddo llesiant, amddiffyniad, cefnogaeth a gofal oedolion a phlant sy’n agored i niwed yng Nghymru.

Rydym yn ymroddedig i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA), cydweithwyr yn y GIG a phartneriaid yn y trydydd sector a’r sector annibynnol i gyflenwi canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru drwy lywio a dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau ac arferion yn y sector gofal cymdeithasol.

Mae ein haelodau’n cynnwys cyfarwyddwyr statudol ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein haelodau cyswllt yn gyn-gyfarwyddwyr neu benaethiaid gwasanaeth.

 

Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol 2017
Cynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol eleni oedd hyd yn oed yn fwy ac yn well na'r 2016 digwyddiad cofiadwy a llwyddiannus.
CAEL GWYBOD MWY

Digwyddiadau
Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol 2016
29th June 2016 / Venue Cymru
Mae'r gynhadledd, a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno ar 29 a 30 Mehefin, yn canolbwyntio eleni ar "Mae pobl wrth wraidd yr hyn a wnawn" ac roedd yn llwyddiant ysgubol.…
Newyddion
The Guardian Public Service Awards
The Guardian Public Service Awards are looking for examples of inspiring projects from the last year. The Care category is specifically looking for “initiatives that put care of patients, residents…