Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Rôl ADSS Cymru, fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Busnes, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed, eu teuluoedd a chymunedau, ar amrediad o faterion cenedlaethol a rhanbarthol cysylltiedig â pholisïau, arferion ac adnoddau gofal cymdeithasol.

DATGANIAD I'R WASG
Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys
Darllen mwy

Digwyddiadau
Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2018
12th September 2018 / Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Trefnir ein cynhadledd Genedlaethol 2018 mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn yn fuan.    
Newyddion
Gwasanaethau Plant yng Nghymru ‘ar fin torri’ ac angen buddsoddiad ar frys
Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd o seibiant yr haf yn barod i graffu Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn gyllidol nesaf, mae gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol mewn llywodraeth…