Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

ADSS Cymru yw cymdeithas cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Ein prif bwrpas yw hyrwyddo llesiant, amddiffyniad, cefnogaeth a gofal oedolion a phlant sy’n agored i niwed yng Nghymru.

Rydym yn ymroddedig i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA), cydweithwyr yn y GIG a phartneriaid yn y trydydd sector a’r sector annibynnol i gyflenwi canlyniadau cadarnhaol i gymunedau a phobl Cymru drwy lywio a dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisïau ac arferion yn y sector gofal cymdeithasol.

Mae ein haelodau’n cynnwys cyfarwyddwyr statudol ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol o bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae ein haelodau cyswllt yn gyn-gyfarwyddwyr neu benaethiaid gwasanaeth.

 

Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol 2017
Cynhadledd Genedlaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol eleni oedd hyd yn oed yn fwy ac yn well na'r 2016 digwyddiad cofiadwy a llwyddiannus.
CAEL GWYBOD MWY

Digwyddiadau
Bwrdd Llywodraethu – Gorffennaf 2017
19th July 2017 / Social Care Wales, Bendigeidfran/Mathonwy Room
Newyddion
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Dathlu Llesiant
Mae'r cyhoeddiad hwn wedi cael ei ddatblygu gan ADSS Cymru a Chydffederasiwn y GIG yng Nghymru i ddangos tystiolaeth o integreiddio gwaith a'i fanteision ar gyfer lles unigolion. Mae'n rhoi…