Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Rôl ADSS Cymru, fel y sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, yw cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion, Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Busnes, ynghyd â gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant ac oedolion sy’n agored i niwed, eu teuluoedd a chymunedau, ar amrediad o faterion cenedlaethol a rhanbarthol cysylltiedig â pholisïau, arferion ac adnoddau gofal cymdeithasol.

12 - 13 Medi 2018
Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2018
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau
Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2018
12th September 2018 / Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Trefnir ein cynhadledd Genedlaethol 2018 mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn yn fuan.    
Newyddion
Yn cyhoeddi ein strategaeth i ddod â mwy o gymorth i’r sector a gwella ymwybyddiaeth ynddo
Heddiw, mae Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru), llais arweinyddiaeth broffesiynol a strategol gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru, wedi lansio strategaeth tair blynedd sy'n amlinellu ein gweledigaeth o ddiogelu…