Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

ADSS Cymru yw cymdeithas cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Ein prif bwrpas yw hyrwyddo llesiant, amddiffyniad, cefnogaeth a gofal oedolion a phlant sy’n agored i niwed yng Nghymru.

 

12fed–13fed Medi 2018
Cynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Cenedlaethol 2018
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
CAEL GWYBOD MWY

Digwyddiadau
Bwrdd Llywodraethu – Gorffennaf 2017
19th July 2017 / Social Care Wales, Bendigeidfran/Mathonwy Room
Newyddion
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Dathlu Llesiant
Mae'r cyhoeddiad hwn wedi cael ei ddatblygu gan ADSS Cymru a Chydffederasiwn y GIG yng Nghymru i ddangos tystiolaeth o integreiddio gwaith a'i fanteision ar gyfer lles unigolion. Mae'n rhoi…